Jan Barents fonds

Het Jan Barents fonds voor Politicologie en Samenleving is in 2016 door de NKWP opgericht met de doelstelling activiteiten te ondersteunen die de zichtbaarheid van de politicologie in Nederland bevorderen. Het is vernoemd naar Jan Barents, de eerste hoogleraar in de wetenschap der politiek aan de oudste politicologische opleiding van Nederland, de Universiteit van Amsterdam.
Een subsidiabele activiteit kan bestaan uit het houden van een workshop met mensen uit de praktijk, een publieke lezing van een politicoloog of politicus, of het opzetten en onderhouden van sociale media zoals een blog of website. Idealiter heeft de activiteit tot doelstelling om politicologische wetenschappelijke kennis onder een groter publiek in de samenleving kenbaar te maken. Ieder jaar stelt het bestuur van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) maximaal 750 euro per activiteit beschikbaar en ieder jaar zijn er in totaal enkele duizenden euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de secretaris van de NKWP (secretaris[at]politicologie.nl). De criteria zijn als volgt:

1. Aanvragen (maximaal twee A4-pagina’s en in pdf-format) beschrijven de activiteit en geven aan hoe de activiteit bijdraagt aan de zichtbaarheid van de politieke wetenschap in Nederland.
2. Aanvragen specificeren de contactgegevens van de (hoofd)aanvrager(s), de gevraagde bijdrage van de NKWP, en het budget van de activiteit;
3. De hoofdaanvrager werkt aan een vakgroep politieke wetenschappen of bestuurskunde aan één van de Nederlandse universiteiten;
4. Leden van het bestuur NKWP mogen geen aanvraag indienen;
5. Aanvragen moeten minimaal drie maanden voor de te houden activiteit via email ingediend worden bij het bestuur van de NKWP. Het bestuur beoordeelt de aanvraag op basis van de (verwachte) bijdrage van de activiteit aan de zichtbaarheid van de politieke wetenschappen in Nederland en motiveert zijn beslissing (maximaal een halve A4-pagina);
6. Het bestuur kan de NKWP-bijdrage op maximaal 750 euro stellen en kan besluiten om een lager dan gevraagde bijdrage toe te kennen.
7. Voorstellen graag indienen voor 1 maart 2023.