Acta Politica

Acta Politica

De Kring laat het Engelstalige blad Acta Politica, International Journal of Political Science uitgeven door Palgrave. Acta Politica verschijnt sinds 1965 en had in 2020 een Impact Factor van 2.404 (The Thomson Reuters 2020 Journal Citation Reports®).

In 2015 vierde het blad haar 50-jarig jubileum, waarvoor de toenmalige redacteuren Kees Aarts en Ingrid van Biezen de beschouwing ‘Looking back at 50 years Acta Politica‘ schreven.

Acta Politica is een van de weinige waarlijk internationale bladen in de politieke wetenschappen met een brede blik over de hele discipline. In het verleden zijn theoretische en empirische artikelen gepubliceerd, vergelijkende en landenstudies en zelfs enkele methodologische notities. Met een steeds groter wordende specialisatie in de Politicologie blijft de redactie van Acta Politica ervan overtuigd dat het belangrijk blijft om een tijdschrift met een brede blik te handhaven. De redactie heeft dus ook een sterke voorkeur voor artikelen die een breed publiek in het gehele veld van de politieke wetenschappen aanspreken, ongeacht het precieze onderwerp van het artikel.

Niettegenstaande deze brede blik, is Acta Politica heel selectief als het om de kwaliteit van de artikelen gaat. Acta Politica zoekt altijd naar artikelen met een ‘edge’, die nieuwe inzichten en benaderingen naar de politieke wetenschappen brengen. Aan het eind van het review proces vraagt de redactie zich altijd af: wat hebben we geleerd van dit artikel De redactie streeft ernaar om artikelen te selecteren die een stevige theoretische basis hebben en tegelijkertijd demonstreren hoe deze ideeën toegepast kunnen worden in empirisch onderzoek. Ook empirische artikelen die nieuwe manieren toepassen om theoretische discussies te incorporeren of testen zijn welkom.

Acta Politica past double blind review toe.

Meer informatie is hier te vinden: http://www.palgrave-journals.com/ap/index.html

Book Reviews for Acta Politica

Acta Politica publishes reviews on recently published books. Please note our policy on the areas in which we publish book reviews to streamline it to our role as the official journal of the Dutch Political Science Association. We are especially interested in books from all major political science sub-disciplines (international relations, comparative politics, political theory, public administration, political psychology and political communication) that

– are written by Belgian/Dutch authors;

– are written by authors employed at Belgian/Dutch research institutions;

– cover Belgian/Dutch policies, polities and politics.

In doing so, we aim to highlight the research output done in and on the Low Countries in general or by researchers from Low Countries. We are committed to highlighting research with an edge, bringing new insights and new approaches to political science.

We would be delighted to hear from you if you would like to review a recently published book that fits this profile.

Book reviews for Acta Politica should conform to the following general guidelines:

 • Reviews should be understandable for every trained political scientist with a general interest in the discipline.
 • The former requirement does not preclude highlighting specific points of interests for a more specialized public.
 • Reviews should give the readers a firm idea about the topic, plan, method, results, and if applicable, data and analysis of the publication reviewed.
 • The former requirement does not imply that every chapter in an edited volume should be summarized in the review.
 • Reviews should be clearly structured; description and critique should be clearly distinguished.
 • The former requirement does not mean that every review should start with a summary and end with critical notes.
 • Reviews should focus on the contribution of the publication under review to political science, its subfields, or its methods.
 • The former requirement does not preclude that, for example, a textbook for classroom use is also judged by educational standards.

Format

 • Reviews should be between 800-1,300 words.
 • Reviews should start with the publication under review according to the format: A. Author, Title of the Book: Subtitles too. Publisher, City 1999, ISBN 1234567890, 00.00 euro
 • Reviews should end with the name of the reviewer, and his or her institutional affiliation.
 • Reviews should not contain tables, figures, notes, or lists of references.
 • Please avoid obscure language, unnecessary jargon, and multi-layered sentences.
 • New paragraphs start with a tab. Use single quotation marks.
  – Please include as few word-processing codes as possible.
 • Reviews should be submitted online via https://www.editorialmanager.com/acpo/default1.aspx.

Leave a Reply