All posts by webmaster@politicologie.nl

Winner Els Witte Prize

It is our pleasure to introduce the winner of the Els Witte annual prize for outstanding PhD thesis in Political Science for 2021.

The jury has decided to award the prize to Thomas Jacobs (Ghent University). The theoretical approach stood out as very original and the thesis’ empirical analysis was highly convincing. The jury was impressed by the open access of the data which they felt was a ‘best practice’ methodologically.

Once again, congratulations, Thomas!

Shortlist Els Witte PhD Prize 2021

On behalf of the jury, we are pleased to announce the shortlist for the Els Witte PhD Prize this year! From all submitted dissertations, the jury selected the following four theses for the shortlist (names in alphabetical order).

  • Thomas Jacobs (Ghent University) –  ‘Winning Hegemony. A Discourse-Theoretical Perspective on Political Strategy and the Trade Politics of the European Parliament’
  • Wouter Schakel (Universiteit van Amsterdam) – ‘Representing the rich. Economic and political inequality in established democracies’
  • Carola Schoor (Universiteit Maastricht) – ‘The Politics of Style. Political Performance Caught Between Populism, Elitism, and Pluralism’
  • Hannah Werner (Universiteit van Amsterdam) – ‘Pragmatic citizens. A botom-up perspective on participatory politics’

The winner of the award will be announced at the Annual Political Science Workshops of the Low Countries (Politicologenetmaal). The award ceremony for the Els de Witte PhD Prize will take place on Friday (4th of June) after the keynote lecture by Prof. Anand Menon. More information can be found here: https://politicologenetmaal.eu/timetable-2021/
We would like to thank all colleagues for submitting your nomination!Algemene Ledenvergadering

Over ruim een week is het zover: dan gaat het Politicologenetmaal 2021 (Annual Political Science Workshops of the Low Countries) van start. We kijken allemaal erg uit naar het virtuele Politicologenetmaal 2021 dat zal plaatsvinden op 3-4 juni 2021. Het Etmaal is georganiseerd door Maurits Meijers en Andrej Zaslove van de Radboud Universiteit Nijmegen.

We kijken ernaar uit om de leden weer te zien op de jaarlijkse algemene vergadering, die traditiegetrouw plaatsvindt voorafgaand aan het Etmaal op donderdag van 10.30-12.00 uur; dit keer virtueel. We moedigen onze leden aan zich op te geven voor de Algemene Ledenvergadering door een mail te sturen naar secretaris[at]politicologie.nl. Leden die zich hebben opgegeven kunnen dan de stukken ontvangen alsmede de zoom link voor de vergadering.

Vacant Position Editor Acta Politica


As of this summer (July 1, 2021) Acta Politica – international journal of political science, published by Palgrave Macmillan as part of Springer and covered by the Social Science Citation Index, has a vacancy for the post of Journal Editor. The incoming Editor will work together with the other editor, Emilie van Haute (Université libre de Bruxelles), and the Book Review Editors Tim Mickler and Femke Bakker (Leiden University). The editors are supported by an editorial secretary from the Université libre de Bruxelles (Clémence Deswert). The editor receives a stipend of approximately 1000 EUR per year.

More information about the vacant position and details on how the apply can be found under vacatures & banen.

For more information about the journal, please visit the journal’s homepage at: www.palgrave-journals.com/ap/index.html.


Politicologenetmaal 2020

Deze week is het Politicologen Etmaal 2020 van start gegaan. Oorspronkelijk was het Etmaal gepland in juni 2020 aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maar in verband met de Corona pandemie werd in het voorjaar al besloten om deze te verzetten naar zaterdag 3 oktober. Echter, in de zomer werd duidelijk dat het Politicologen Etmaal 2020 toch niet fysiek kon plaatsvinden en werd workshop leiders aangeboden om de workshops online te laten plaatsvinden. In totaal hebben zeven workshops besloten om van die optie gebruik te maken. De informatie hierover is op de website van het Politicologenetmaal terug te vinden: https://politicologenetmaal.eu.

Op de website is verder ook een woord van welkom te vinden alsmede de aankondiging van de winnaars van de Daniel Heinsiusprijs (beste Masterscriptie) en de Els Witteprijs (beste proefschrift).

Workshop over lokale politiek (30 oktober 2020)

Al vanaf 2001 is het gebruikelijk dat er een workshop over lokale politiek plaatsvindt op het Etmaal. In 2020 kan het Etmaal geen doorgang vinden, maar wél zal de workshop over lokale politiek, georganiseerd door Herwig Reynaert van de Universiteit Gent en Peter Castenmiller (Universiteit Leiden), plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 30 oktober, onder Corona-veilige omstandigheden in het Humanity House te Den Haag. Belangstellenden kunnen desgewenst contact opnemen met Peter Castenmiller (p.castenmiller@planet.nl). Natuurlijk is het mogelijk om een paper te presenteren over lokale politiek in Nederland of Vlaanderen. Zoals gebruikelijk in deze workshop ben je ook als ‘deelnemer zonder paper’ meer dan welkom. Deelnamekosten zullen circa € 100,- bedragen.

Vacatures en banen

Beste leden van de NKWP,

We hebben een nieuwe rubriek toegevoegd op onze website met vacatures en banen van leden van de NKWP en bij de NKWP aangesloten universiteiten. Deze overzicht is te vinden via ‘Vacatures en banen’ in het bovenstaande menu.

Wilt u ook uw vacature op de website plaatsen? Stuur dan een email aan NKWP[at]fsw.leidenuniv.nl.

Politicologenetmaal 2020

*** English version below ***


Beste lid van de NKWP/ Dear member of the NKWP:

Op deze wijze willen we u informeren over het aanstaande politicologenetmaal.
 
Dr. Maurits Meijers en Dr. Andrej Zaslove, Radboud Universiteit hebben ons zojuist verwittigd van het volgende besluit gezien de aankondigingen van het kabinet gisterenavond (dinsdag 21 april).
 
Omdat het kabinet heeft aangekondigd dat alle evenementen tot 1 september 2020 zullen worden verboden, spijt het ons u te moeten meedelen dat het Politicologenetmaal 2020 niet kan plaatsvinden op 11-12 juni 2020, zoals eerder was voorzien.
 
Het politicologenetmaal 2020 is verplaatst en vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2020.
In tegenstelling tot onze traditie om een ’24-uurs’-conferentie te zijn, wordt de conferentie gehouden als een eendaagse conferentie.
 
De komende dagen zullen workshopchairs in contact komen met panelleden en vragen of ze willen bevestigen of ze kunnen blijven deelnemen aan de workshop op 3 oktober 2020. Workshopchairs mogen eventueel extra deelnemers werven voor hun workshops, maar er zal geen formele verlenging van de Call for Papers (CfP) zijn. Sommige workshopchairs kunnen ervoor kiezen om voor hun workshop een extra CfP rond te sturen. Leden die interesse hebben om deel te nemen, kunnen daarom rechtstreeks de workshopchairs aanschrijven, indien ze graag willen deelnemen en nog niet bij een workshop zijn toegelaten. Het is aan de workshopstoelen om te beslissen of er ruimte is voor extra deelnemers.
 
De selectie van workshops zal tijdens de zomer worden afgerond. Workshopchairs is gevraagd om de volledige deelnemerslijst uiterlijk 14 augustus 2020 (eerder is mogelijk) naar de organisatoren te sturen.
 
De registratie wordt binnenkort geopend en sluit op 19 september 2020.
 
We realiseren ons maar al te goed dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over of publieksevenementen daadwerkelijk door kunnen gaat dit najaar. We hebben zeker de mogelijkheid overwogen dat, vanwege overheidsregels, ook de conferentie op 3 oktober te zijner tijd eventueel alsnog kan moeten worden geannuleerd. Maar aangezien iedereen al veel werk heeft gestoken in het organiseren van deze conferentie, wilden we niet op dit moment al de conferentie meteen annuleren. Wij zijn van mening dat de bovenstaande bepalingen een minimale extra inspanning vergen die de moeite waard is voor het geval de conferentie alsnog in oktober kan plaatsvinden.
 
Voor alle duidelijkheid, voor het geval dat de conferentie op 3 oktober alsnog moet worden geannuleerd, zullen de registratiegelden van geregistreerde deelnemers volledig terugbetaald worden.
 
Mocht u door de huidige situatie niet meer kunnen deelnemen aan uw workshop, schrijf dan alstublieft naar de workshopchair. We weten dat dit uiterst stressvolle tijden zijn, gezien het feit dat velen thuis werken, thuisonderwijs verzorgen en/of andere zorgtaken hebben, en wellicht heeft u zelfs te maken met ziekte, economische onzekerheid, of ander persoonlijk verlies.
 
Ik hoop dat ik u voorlopig voldoende geïnformeerd heb. Mocht u vragen hebben die direct betrekking hebben op het Politicologenetmaal, dan vraag ik u de vraag direct te richten aan Maurits Meijers m.meijers@fm.ru.nl of Andrej Zasloveat  a.zaslove@fm.ru.nl
 
Heeft u nog andere vragen, opmerkingen of reacties hebben, dan verneem ik die graag.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Amy Verdun
(voorzitter NKWP)
 
 
Dear NKWP member:
 
We hope this email find you well in these unprecedented times.
 
Following my last note, on 13 March, here is an update about the upcoming ‘politicologenetmaal’ (the annual Dutch/Flemish political science conference).
 
Dr Maurits Meijers en Dr. Andrej Zaslove, of the Radboud Universiteit have provided us with the following update in light of the announcements last night of the Dutch government.
 
We regret to inform you that the Politicologenetmaal 2020 cannot take place as scheduled on June 11-12, 2020. The Dutch government has announced that all events will be banned until September 1, 2020.
The conference will be postponed to Saturday October 3, 2020. In contrast to our tradition of being a ’24 hour’ conference, the conference will be held as a one-day conference.

In the next days, workshop chairs will be getting in touch with panel participants and ask whether they wish to participate in the workshop on October 3, 2020. Workshop Chairs are permitted to recruit additional participants for their workshops, but there will not be a formally extension of the Call for Papers. Some workshop chairs may opt to send out an additional Call for Paper invitations for their workshop. Any members interested in participating may therefore approach workshop chairs directly, if they wish to be considered to be added to a workshop. It is the discretion of the workshop chairs to decide if there is space for additional presenters.

Workshop selection will be formalized over the summer. Workshop chairs have been asked to send the full list of participants to the organisers no later than August 14, 2020 (earlier is possible).
Registration will open soon and will close on September 19, 2020.

We are all aware there is still a lot of uncertainty regarding the possibilities for public events in autumn. We definitely entertain the possibility that – due to government regulations – also the October 3 date will have to be cancelled. Yet as everyone has put a lot of work in organizing this conference already, we are reluctant to cancel the conference outright at this stage. We believe that the above provisions require minimal additional effort that is worth investing in case the conference can take place.
In case of cancellation of the October 3 date, registered participants can receive a full refund.

If you feel that the current situation does not allow you to continue participation in your workshop, please write to the workshop chair. We understand that these are extremely stressful times as people cope with home office, homeschooling, and other care responsibilities.  
We hope that we have informed you sufficiently with this message. If you have any queries about the Politicologenetmaal, please feel free to contact Maurits Meijers m.meijers@fm.ru.nl or Andrej Zasloveat  a.zaslove@fm.ru.nl

I hope I have provided you with sufficient information for the time being. If in the meantime you have any questions, comments or reactions, please do not hesitate to get in touch.
 
Yours sincerely,
 
Amy Verdun
(Chair of the NKWP)