Varieties of capitalism, varieties of populism?

Economic institutions and political revolt in Europe: How can we explain that, in response to prolonged periods of economic stagnation, European peoples react differently to the same austerity policies? This lunch lecture by Jonathan Hopkin maps out the different kinds of anti-system politics that have emerged in different advanced capitalist states, and assesses potential explanations for these differences.
Jonathan Hopkin is associate professor of Comparative Politics at the London School of Economics. His research interests include politics of inequality, redistribution and welfare, populism and post-truth politics, and the politics of Britain, Italy and Spain.
Time & location: Thursday 2 March 2017, 12:00-13:30, University of Amsterdam, Roeterseiland-campus, room B5.12. Register here

Forum over Tweede Kamerverkiezingen: 8 maart 2017

Op woensdag 8 maart vindt op Universiteit Leiden een forum plaats over de Tweede Kamerverkiezingen onder de titel ‘Verdeelde politiek?’
Sprekers zijn Annemarie Walter (Nottingham), Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) en Tom Louwerse (Universiteit Leiden).

Tijd: woensdag 8 maart, 16.15-18.00; Locatie: Universiteit Leiden, Pieter de la Court gebouw, zaal SB11 (Wassenaarseweg 52 – vlakbij Leiden CS).
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Call for papers Politicologenetmaal 2017 – deadline 10 maart

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de zestiende keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal vindt dit jaar plaats op het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden in het Pieter de la Court gebouw.
Het Etmaal start op donderdag tussen 12 en 13 uur en eindigt het op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal bestaat uit veertien workshops waarin onderzoekspapers worden gepresenteerd. Elke workshop kent twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend (8-12 papers in totaal). Na de donderdagsessies is er een plenaire bijeenkomst met de lezing Social movements in times of austerity van Prof. Dr. Donatella della Porta (EUI Florence) en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie van het afgelopen jaar.
Als u een papervoorstel wil indienen, dan wordt u verzocht vóór 10 maart 2017 contact op te nemen met de organisatoren van de workshops (met informatie over naam, werkplek en een abstract van 250 woorden). Hun emailadressen staan vermeld in deze ‘call voor papers’ (zie http://politicologenetmaal.eu/). Ten laatste op 31 maart 2017 hoort u van hen of uw paper geselecteerd is voor hun workshop.

De gevolgen van Nexit

In de huidige verkiezingstijd plaatsen veel burgers vraagtekens bij het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen van een eventueel uittreden van Nederland uit de EU en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Tijdens dit symposium van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) op locatie in Maastricht bespreken vier KNAW-leden wat er op het gebied van strafrecht, privaatrecht en de economie zou gebeuren als ons land niet meer bij de EU hoort.

Arnoud Boot, hoogleraar economie Universiteit van Amsterdam – De gevolgen voor de economie
André Klip, hoogleraar strafrecht Universiteit Maastricht – De gevolgen voor het strafrecht
Jan Smits, hoogleraar privaatrecht Universiteit Maastricht – ‘Bij het scheiden van de markt…’ Over een privaatrecht zonder de EU

Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering, Tilburg University en aankomend voorzitter WRR, zit de bijeenkomst voor.

Datum: 9 maart 2017 van 19:30 tot 21:15 uur; Locatie: Universiteit Maastricht, Aula, Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht
Aanmelden via: http://knaw.nl/nl/actueel/agenda/nederland-uit-de-eu-wat-kost-ons-dat?utm_source=FASoS+Employees&utm_campaign=03bae6fe11-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_23&utm_medium=email&utm_term=0_744b4b0db9-03bae6fe11-73408581

Verklaring NKWP over de Executive Order van president Trump

De Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) veroordeelt de executive order van 27 januari 2017 met de titel “Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States”. Zij dringt er bij president Trump erop aan om dit besluit te herroepen. Daarnaast roept ze de Nederlandse regering op om daarop eveneens bij president Trump op aan te dringen. De NKWP betreurt namelijk ten zeerste de effecten die het besluit hebben op collega’s en medestudenten met de nationaliteit uit de zeven getroffen landen. Het beperkt de noodzakelijke academische vrijheid om over de grens samen te werken, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. En juist die vrijheid is essentieel voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en intellectuele engagement.

Namens het bestuur van de NKWP, Kees Aarts (voorzitter)

9 February: lecture on coalition agenda-setting (Access Europe)

This lecture by David Fortunato (Texas A&M University) focuses on coalition agenda-setting and asks how we can best explain the ways in which coalition parties divide the legislative agenda. During his lecture, Fortunato will derive from literature three models to understand how coalition government go about dividing the legislative agenda, and critically test these models using original legislative and public opinion data of seven parliamentary democracies.
About the speaker David Fortunato is assistant professor of Political Science at Texas A&M University. He studies political insitutions and their effects on legislative behavior, political-economic outcomes, and voter behavior.
Time & location: Thursday 9 February, 15:30-17:00, Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus, Common Room Political Science department (B9.22)

Call voor papers Politicologenetmaal 2017 – 10 maart deadline

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de zestiende keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal vindt dit jaar plaats op het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden in het Pieter de la Court gebouw.
Het Etmaal start op donderdag tussen 12 en 13 uur en eindigt het op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal bestaat uit veertien workshops waarin onderzoekspapers worden gepresenteerd. Elke workshop kent twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend (8-12 papers in totaal). Na de donderdagsessies is er een plenaire bijeenkomst met de lezing Social movements in times of austerity van Prof. Dr. Donatella della Porta (EUI Florence) en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie van het afgelopen jaar.
Als u een papervoorstel wil indienen, dan wordt u verzocht vóór 10 maart 2017 contact op te nemen met de organisatoren van de workshops (met informatie over naam, werkplek en een abstract van 250 woorden). Hun emailadressen staan vermeld in deze ‘call voor papers’ (zie http://politicologenetmaal.eu/). Ten laatste op 31 maart 2017 hoort u van hen of uw paper geselecteerd is voor hun workshop.

Friday 3 February – Populism: lessons from Greece

How could an economic crisis hitting a very small economy become a cause for Europe-wide and even global concern? Stahis Kalyvas will examine various dimensions of this crisis to argue that whereas the Greek crisis acted as a lighting rod for Eurozone design flaws, it was also a precursor of the current populist turn in the politics of advanced industrial nations. He will point to Greece’s surprising capacity to catch the early surges of global trends during its relatively short modern history, and examine its future prospects. Is Greece also announcing the shape of post-populist politics to come?
This lecture by professor Stathis Kalyvas (Yale) addresses the prominent role of Greece in European financial and economic crises, and examines Greek politics in light of the populist upsurge.
Time & location: Friday 3 February 2017, 12:00-14:00 – UvA Roeterseilandcampus, room C2.03 – more information: https://www.accesseurope.org/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/register&reset=1&id=36

Monday 30 January: Visions of Europe lecture by Nathalie Tocci

In this lecture, Nathalie Tocci will address the role of the EU in global politics. Specifically, she will talk about the EU’s journey towards a comprehensive foreign and security strategy, the so-called EU Global Strategy of which she is the lead pen-holder.
Nathalie Tocci is Special Advisor to the EU High Representative Frederica Mogherini and in charge of the coordination of work on the EU Global Strategy. She is also Deputy Director of the Istituto Affari Internazionali, Rome, and Editor of The International Spectator. Her major publications include Turkey and the European Union, Palgrave Macmillan, 2015 (co-author); and Multilateralism in the 21st century, London and New York, Routledge, 2013 (co-editor).

Time and location: Monday 30 January from 16:00-17:00, SPUI25, Spui 25-27 Amsterdam
Registration and more information: https://www.accesseurope.org/news/item/473-visions-of-europe-lecture-by-nathalie-tocci

Vrijdag 27 januari: Symposium over Legitimiteit van Gemeenteraden

Gemeenteraden staan onder druk. Problemen met het rekruteren van nieuwe raadsleden, de versnippering van het partijlandschap en de overbelasting door nieuwe, gedecentraliseerde taken – de lokale volksvertegenwoordigingen hebben rustigere tijden gekend. Heeft de lokale democratie nog perspectief? Wat is de legitimiteit van de gemeenteraad? In het kader van het profileringsgebied Politieke Legitimiteit doen veel wetenschappers aan de Universiteit Leiden onderzoek naar deze kwesties. Enkelen van hen gaan in gesprek met kenners van lokale politiek, zoals Kajsa Ollengren, Klaartje Peters, Hester Tjalma, Jasper Loots en John Bijl. Dat vindt plaats op vrijdagmiddag 27 januari op de Universiteit Leiden. Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/01/symposium-legitimiteit-gemeenteraden