Niklas Luhmann: conference 17-18 May 2018

Niklas Luhmann’s Sociology of Politics and Law: Contemporary Significance and Reception

Two-day International Conference, KU Leuven, Belgium, May 17-18 2018.

Conference Organizers: Rudi Laermans (KU Leuven), Matthias Storme (KU Leuven), Gert Verschraegen (UAntwerp). With the support of FWO-Flanders.

Registration is possible until May 14 through payment of the conference fee of 60 euros. More information on the content of the sessions, the presenters and the respondents will soon be available on the conference website

 

Studie over 100 jaar SGP

In april 2018 bestaat de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) honderd jaar. Daarmee is zij de oudste politieke partij van Nederland. Door haar (vroegere) standpunten over media, vrouwen en theocratie is de SGP een opvallende partij. Ze kreeg echter nooit veel aandacht totdat zij nodig was om de minderheidskabinetten van premier Mark Rutte aan een meerderheid te helpen. Onder redactie van Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) en Gerrit Voerman (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen) verschijnt nu het boek Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. Daarin laten kenners van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de constanten in de partijgeschiedenis en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen.

Op woensdagavond 18 april wordt het eerste exemplaar aangeboden aan SGP-leider Kees van der Staaij (zie https://wi.sgp.nl/actueel/18-april–waarheen-met-de-sgp/8507). Het boek verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum. https://verloren.nl/boeken/2086/254/28328/politiek-en-bestuur/mannen-van-gods-woord

Challenging Europe: internal divides and external challenges

With Brexit, tension between the EU and member states such as Poland and Hungary, and continuous debates about migration, trade and the role of the EU therein, there are enough questions for European citizens and policy-makers to rack their brains over. During the fourth Challenging Society Session on Tuesday 17 April, we take a close look at Europe with keynote speaker Prof. Jacques Rupnik (SciencesPo, Paris) and UvA Challenger Prof. Luiza Bialasiewicz. What does Europe’s future look like? Join the discussion, sign up here

University of Amsterdam, Aula; Tuesday, 17 April, 19:30-21:15

Facebook event: https://www.facebook.com/events/412196802538497/?active_tab=about

Twee boeken over 100 jaar algemeen kiesrecht

Het is een eeuw geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd, een mijlpaal om bij stil te staan. Na de invoering op 12 december 1917 mochten alle mannen ouder dan 25 jaar stemmen en konden vrouwen verkozen worden. Algemeen stemrecht voor vrouwen volgde twee jaar later.  Ter gelegenheid hiervan zijn december 2017 twee boeken gepubliceerd:

Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht – Onder redactie van Rudy B. Andeweg en Monique Leyenaar

Tussen geschiktheid en grondrecht De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795 – door Fleur de Beaufort, Peter van den Berg, Ron de Jong, Henk van der Kolk en Patrick van Schie

28 November: lecture Anthony Gardner on EU-US relations

Ten months into the Trump Administration, it is possible to start drawing some conclusions about the likely impact of the administration on the relationship between the United States and the European Union. These conclusions will be drawn by Anthony Gardner, a former American ambassador to the European Union. He was nominated by President Obama in February 2014 and served until January 2017. He played a pivotal role in some of the most challenging issues in the U.S.-EU relationship, including the negotiations to conclude a Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement, the Privacy Shield Agreement facilitating the transatlantic transfer of personal data by companies based in Europe and the Umbrella Agreement facilitating the transatlantic transfer of data between law enforcement authorities. Gardner is currently senior counsel at Sidley Consultancy in London.

The venue is organised by Access Europe and Spui25.It will take place at the University Library, Doelenzaal (Singel 425 Amsterdam) on Tuesday 28 November, 20:00-21:30.

See for more information and registration here

Nu uit: Boek over het versplinterd partijlandschap

Bij Amsterdam University Press is de bundel ‘Een versplinterd landschap: bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen’ verschenen. De bundel bespreekt heden en verleden van alle dertien Nederlandse politieke partijen die sinds de verkiezingen van maart 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Daarnaast bevat de bundel een aantal beschouwingen over het politieke landschap van Nederland en is daarmee uitermate geschikt voor een diepgravende kennismaking met de Nederlandse politiek. De bundel is in de boekhandel te krijgen en zal later dit jaar ook in het Duits verschijnen.

versplinterdlandschap

8 december: De toekomst van de Economische en Monetaire Unie

ACCESS EUROPE is organizing a one-day public conference on The Future of Economic and Monetary Union. The conference brings together some of the leading scholars and policy analysts working on EMU governance to discuss their ideas with a broad academic and public audience, such as Martin Sandbu (Financial Times), Arnoud Boot (University of Amsterdam) en Paul de Grauwe (LSE).

Date: 8 December 2017
Location: Allard Pierson Museum – Nina van Leerzaal, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
Click here for more information and registration

Nieuwe publicatie: Politicologie en de veranderende politiek

Deze inleiding in de politieke wetenschap geeft een goede basis om de ingrijpende veranderingen in de politiek in en buiten Nederland te doorgronden. Nieuwe stromingen, bewegingen en ideeën spelen een steeds belangrijkere rol, traditionele machtsposities brokkelen af, nieuwe machten komen op. Soms kunnen we veranderingen begrijpen met bestaande inzichten en theorieën, maar soms dienen we onze theorieën aan te passen in het licht van de nieuwste ontwikkelingen. Een belangrijk kenmerk van deze inleidende bundel (240 pagina’s) is dat het vanuit een sterk vergelijkend en soms ook historisch karakter naar politieke ontwikkelingen kijkt. Deze aanpak vindt zijn rechtvaardiging in het gezegde dat wie slechts één land kent géén land kent. De achterliggende gedachte is dat men veranderingen in een land pas kan plaatsen en interpreteren als ze vergeleken worden met vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen.
Redactie: Philip van Praag, universitair hoofddocent Universiteit van Amsterdam
Uitgever: Amsterdam University Press
ISBN: ISBN 978 9462984 48 6 (Nederlands); ISBN 978 9048539 20 8 (Engels)
prijs: €24.95

14 november: Idealen op het pluche? Praat mee in het Politiek Café!

Democratie in Debat organiseert op 14 november 2017 een Politiek Café over idealen in de Nederlandse politiek. De vraag is namelijk hoe idealen te realiseren zijn in land van politieke compromissen, zeker nu het partijlandschap zo versplinterd is? En welke impact heeft al dat gepolder op de herkenbaarheid van partijen onder kiezers? Aanleiding is het verschijnen van het boek Een versplinterd landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen, onder redactie van Friso Wielenga, Markus Wilp en Carla van Baalen. Tijdens het Politiek Café wordt het eerste exemplaar van het boek gepresenteerd. Een van de sprekers is Myrthe Hilkens, die in 2003 opstapte als Tweede Kamerlid omdat ze haar idealen niet kon verenigen met de manier waarop in de Tweede Kamer politiek werd bedreven. Daarnaast spreekt Patrick van Schie, historicus en sinds 2001 directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, het aan de VVD gelieerde wetenschappelijk bureau. De inleiding wordt verzorgd door Friso Wielenga, historicus en directeur van het Zentrum fur Niederlande-Studien aan de Universiteit van Münster.

•Wanneer: dinsdag 14 november 2017
•Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
•Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren zij in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.