Category Archives: Uncategorized

Symposium: Political Legitimacy in times of crisis

To grasp the nature of politics, Max Weber claimed almost a century ago, we need to study its legitimacy. We need to study how politics mobilises, cultivates and appropriates normative convictions through symbolic means. But is Weber’s quasi-religious approach still relevant to grasp the turbulent times of present-day politics? Or is it hopelessly old fashioned and does contemporary politics demand us to think beyond Weber? These questions will be addressed by the philosopher Thomas Fossen, the policy-scientist Gabriel van den Brink, and the politician Job Cohen.
Occasion for this symposium is the book Political Legitimacy beyond Weber by Benno Netelenbos, recently published by Palgrave-Macmillan.
More information and registration see: here
Date: Tuesday, June 6; 2017 | 21:45, with drinks afterwards. Dutch Spoken
Location: Spui25, entrance is free, but please register in advance

SYMPOSIUM: The politics of opposition and the future of Europe

This symposium will assess similarities and particularities of political developments across Europe, ask whether we indeed see a trend and reflect on possible scenarios and conditions for the future of European integration.

The speakers: Sofia Vasilopoulou, Daphne Halikiopoulou, Ben Crum, Gijs Schumacher and Katjana Gattermann

Time & location: Tuesday 9 May, 17.00 – 18.30; SPUI25, Spui25-27 Amsterdam. More information and registration here

Erdogan and the shift toward autocracy in Turkey

How do we interpret the result of the recent referendum in Turkey? Joost Lagendijk, former politician for political party GroenLinks in the European Parliament and Turkey expert, will zoom in on the recent political trends towards Turkish authoritarianism. Marlies Glasius, professor of International Relations at the UvA, will provide comments and will act as moderator during the Q&A.

Time & location: Tuesday 9 May 2017, 16.00 – 18.00, UvA Roeterseiland-campus, room C10.20 – register here

Genomineerden Daniël Heinsius-prijs bekend

De drie genomineerden zijn bekend voor de jaarlijkse Daniël Heinsius Scriptieprijs voor de beste politicologische Master-scriptie. In alfabetische volgorde zijn dat:

– Jouke Huijzer (Universiteit van Amsterdam), Delineating the corporate elite: inquiring the boundaries and compositions of interlocking directorate networks.
– Karolin Soontjes (Universiteit Antwerpen), Van journalisten naar analisten? Een kwantitatieve analyse van berichtgeving over regeringsformaties.
– Sam Wrighton (Universiteit van Amsterdam), The Annexations of Populations; Russian Pasportizatsiya Strategies in Abkhazia, South Ossetia and Crimea.

De prijs is vernoemd naar Daniël Heinsius, die kan worden beschouwd als de eerste hoogleraar in Europa met een leeropdracht op het terrein van de politieke wetenschap. In 1612 werd hij aan de Leidse universiteit benoemd tot hoogleraar Politices. De prijs zal worden uitgereikt op het Politicologenetmaal in Leiden op donderdag 1 juni 2017.

10 mei: Politicoloog in Perspectief congres

Op 10 mei vindt in Nijmegen het PiP (Politicoloog in Perspectief) Congres plaats. Het is een landelijk congres voor alle politicologie-studenten, georganiseerd door de vier politicologie-studieverenigingen Machiavelli, EOS, SPIL en Ismus. Het thema van dit jaar is ‘De Schaduwkant van Democratie’ en zal ingevuld worden door onder andere:

– Voormalig Secretaris-Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Pieter Cloo.
– Hoogleraar en schrijver van het boek ‘niet de kiezer is gek’, Tom van der Meer.
– Oud-hoofdredacteur van de NOS Hans Laroes.

Dit jaar zal het congres geleid worden door Sahar Afzal. Zij is de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties en tevens dagvoorzitter van het PiP Congres 2017. Via het Facebook-evenement kun je meer informatie vinden over het congres en kan je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over nieuwe sprekers.

Genomineerden voor Jaarprijs Politicologie bekend

De genomineerden voor de shortlist van de Jaarprijs Politicologie zijn bekend. Uit een vijftigtal dissertaties kozen vijf eminente juryleden (Wolfgang Wagner (VU), Tom van der Meer (UvA), Pauline Ketelaars (UA), Steven Van de Walle (KUL) en Katia Biedenkopf (KUL) de volgens hen vijf beste dissertaties van 2016. Met trots stelt de jury onderstaande genomineerden voor:

– Anna Kern (KUL): Causes and Consequences of Political Participation in Times of Rapid Social Change in Europe. A re-assessment of classical theories on political participation.
– Eefje Steenvoorden (UvA): Societal Pessimism: A study of its conceptualization, causes, correlates and consequences.
– Eelco Harteveld (UvA): Daring to vote right: Why men are more likely than women to vote for the radical right.
– Joris Boonen (KUL): Political learning in adolescence: the development of party preferences in a multiparty setting.
– Sedef Turper (UTwente): Political attitudes in a rapidly changing European landscape: methodological and substantive insights from the ESS-Netherlands panel component.

Naast eeuwige roem en een plek in de politicologen “hall of fame” (de Jaarprijs wordt al sinds 1985 uitgereikt) staat de winnaar van de Jaarprijs een bul, bloemen en een geldprijs te wachten. De uitreiking van de Jaarprijs heeft plaats op 1 juni a.s. tijdens het Politicologenetmaal te Leiden.

NKWP veroordeelt dreigende sluiting van CEU

In Hongarije is begin april 2017 in het parlement wetgeving aangenomen die zou kunnen leiden tot de sluiting van de Central European University (CEU) in Budapest. De CEU vervult sinds lange tijd een belangrijke rol in het opleiden van onder meer politicologen. De Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) zou dat ten zeerste betreuren. Daarmee zou immers niet alleen een einde komen aan belangwekkend onderwijs en onderzoek in allerlei relevante politieke kwesties. Eerst en vooral komt daarmee volgens ons ook de academische vrijheid in het geding, omdat onafhankelijke wetenschap minder ruimte krijgt. De NKWP roept daarom parlement en regering van Hongarije op de huidige voorstellen die sluiting van de CEU tot gevolg zouden kunnen hebben, in te trekken. De NKWP heeft deze boodschap overgebracht aan de ambassade van Hongarije in Nederland.

Mede naar aanleiding van bovengenoemde wetgeving heeft Europees Parlement in mei 2017 stappen ondernomen om de EU artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie te activeren. Dat artikel heeft tot doel gemeenschappelijke waarden zoals democratie en grondrechten in de EU in ere te houden.

Hieronder volgt de reactie van de Ambassade van Hongarije in Nederland op de oproep van de NKWP:

Achtergrondinformatie over wijzigingen in Hongaars wetsartikel 204 van 2011 met betrekking tot het Nationaal Hoger Onderwijs

Hongaarse studenten genieten van een ruim aanbod aan buitenlandse instituten voor hoger onderwijs, hogescholen en universiteiten, die actief zijn in het land. Echter, uit een uitgebreide toetsing over 28 van hen, blijkt dat niet al deze onderwijsaanbieders zich houden aan de bestaande Hongaarse regelgeving in het onderwijs, en moet de regelgeving op sommige gebieden worden verbeterd.
De Hongaarse Autoriteit voor het Onderwijs begon haar herzieningsprocedure in de tweede helft van 2016 omdat de vijfjarige exploitatievergunningen van deze onderwijsinstellingen dit jaar zullen aflopen. Bij de toetsing van de Autoriteit kwamen diverse onwettige praktijken aan het licht. Verschillende instellingen handelen onrechtmatig doordat zij diploma’s uitgeven in Hongarije als buitenlandse universiteiten, terwijl zij geen onderwijs aanbieden in hun land van herkomst, zoals de Hongaarse regelgeving voorschrijft.
Eén van de 28 betrokken onderwijsinstellingen is de Central European University opgericht door de miljardair George Soros. Er bestaat tussen de regering en Soros, alsmede de organisaties in de regio die geld ontvangen van hem, een significant meningsverschil over het beleid betreffende illegale migratie. De Hongaarse regering is niet de enige die van deze mening toegedaan is. Desalniettemin zijn deze kwestie en de herzieningsprocedure van het onderwijs twee verschillende vraagstukken. Het onderwerp van de wetswijziging, aangenomen door het Hongaarse parlement op 4 april 2017, is dus niet de Central European University, en de CEU zal haar werkzaamheden kunnen voortzetten zodra er een internationale overeenkomst is gesloten tussen de twee landen die dit principieel ondersteunen.
De Soros universiteit geniet van privileges waar andere hoger onderwijsinstellingen in Hongarije geen toegang toe hebben (bijvoorbeeld vrijstelling van de HR-voorwaarden over het voldoen aan de criteria voor de positie van de rector, en voorwaarden over de vereiste werkvergunningen voor docenten uit derde landen). Ook al zijn haar studenten verplicht om slechts één opleiding te volgen, kan de universiteit ze twee diploma’s verlenen, een Hongaars en een Amerikaans diploma. In de competitie tussen universiteiten is dit een oneerlijk voordeel. Hoewel de meeste buitenlandse studenten in Hongarije niet aan de CEU studeren, geniet zij als enige instelling van deze privileges. Met de wetswijziging komt er een einde aan deze discriminerende praktijken en ontstaat er een gelijk speelveld voor de universiteiten. Daarom is het zeer veelzeggend dat van de vele partijen die getroffen worden door de wetswijziging, alleen de CEU het als onaanvaardbaar beschouwt.
Uit de tekst van de wetswijziging blijkt dat de nieuwe regelgeving absoluut niet zal leiden tot de automatische sluiting van een buitenlandse universiteit die geregistreerd staat en actief werkzaam is Hongarije. Door de actualisering van de regelgeving, gebaseerd op de bevindingen van de standaardherziening van de Hongaarse Autoriteit voor het Onderwijs, heeft Hongarije niet de intentie om welke onderwijsinstelling van buitenlandse komaf dan ook, die in het land onderwijs van hoge kwaliteit aanbiedt, te vervreemden. Het doel is echter om op de lange termijn een regelgevend kader op te zetten waarin doelstellingen en voorwaarden voor het verrichten van werkzaamheden duidelijk worden vastgelegd. Dit is de achtergrond van de wetgeving en er staat niets in, waar niet aan kan worden voldaan door een buitenlandse aanbieder van hoger onderwijs.

8 March: The consequences of Brexit for Britain and the EU

In this roundtable discussion three prominent political scientists will discuss the likelihood of different Brexit scenarios and the political consequences thereof for Britain and for the European Union. Nine months ago a majority of the British voters voted to leave the European Union, but up until now it is unclear what the new relationship between Britain and the EU will look like. The current British government seems determined to ‘take back control’, while economists warn that it would be very harmful economically if Britain were to give up full access to the single market. Yet, politically, anything else than a hard Brexit may be not be feasible.
About the speakers
• Sara Hobolt is Sutherland Chair in European Institutions at the European Institute of the London School of Economics
• Cees van der Eijk is professor of Social Science Research Methods at the University of Nottingham
• Brian Burgoon is professor of International and Comparative Political Economy at the University of Amsterdam (UvA)
• Theresa Kuhn (chair), assistant professor in Political Science at the University of Amsterdam

Time & location: ednesday 8 March 2017, 16.00 – 17.30; University of Amsterdam Roeterseiland-campus, room B9.22 (Common Room Political Science)

Varieties of capitalism, varieties of populism?

Economic institutions and political revolt in Europe: How can we explain that, in response to prolonged periods of economic stagnation, European peoples react differently to the same austerity policies? This lunch lecture by Jonathan Hopkin maps out the different kinds of anti-system politics that have emerged in different advanced capitalist states, and assesses potential explanations for these differences.
Jonathan Hopkin is associate professor of Comparative Politics at the London School of Economics. His research interests include politics of inequality, redistribution and welfare, populism and post-truth politics, and the politics of Britain, Italy and Spain.
Time & location: Thursday 2 March 2017, 12:00-13:30, University of Amsterdam, Roeterseiland-campus, room B5.12. Register here