Over ons

De Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek organiseert een keur aan activiteiten voor politicologen en functioneert als platform voor academische èn praktijk-politicologen. De voornaamste activiteiten zijn:

  • Het Politicologenetmaal. Dit biedt (aanstaande) wetenschappers en praktijkpoliticologen de gelegenheid hun onderzoek te presenteren en kennis te nemen van nieuw onderzoek.
  • Acta Politica, International Journal of Political Science. In samenwerking met Palgrave geeft de NKWP dit wetenschappelijk blad op het gebied van de politicologie uit.
  • Jaarprijs politicologie en Daniel Heinsiusprijs. Twee prijzen voor respectievelijk het beste proefschrift van het afgelopen jaar en de beste scriptie van het afgelopen jaar. Aan de prijzen zijn een geldbedrag verbonden.
  • Symposia en fora.

 

Bestuur

Kees Aarts (voorzitter), Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag, Decaan Faculteit GMW, Rijksuniversiteit Groningen
Jasper Blom (penningmeester), Jasper Blom is als politiek-econoom verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Walther Kok (secretaris)
Studentlid, vacature
Thomas Eimer, Universitair docent Internationale betrekkingen, Radboud Universiteit Nijmegen
Naná de Graaff, Universitair docent Internationale Betrekkingen, Vrije Universiteit Amsterdam
Luc Fransen, Universitair docent Internationale Betrekkingen Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het NIAS (Wassenaar)
Arjan Schakel, Universitair docent onderzoeksmethoden, Maastricht University
Hans Vollaard (webmaster), Universitair docent Nederlandse en Europese politiek, Universiteit Utrecht (j.p.vollaard@uu.nl)

Ereleden

De NKWP kan leden met buitengewone verdiensten voor de Nederlandse politicologie en de NKWP tot erelid verheffen. Op het moment kent de vereniging drie ereleden:

  • Hans Daalder (2010)
  • Arend Lijphart (2015)
  • Andries Hoogerwerf (2015)

 

Leave a Reply