RES PUBLICA Symposium: De Publieke Rol van Politicologen

Ter gelegenheid van 65 jaar NKWP en 50 jaar Acta Politica werd op het Politicologenetmaal in Maastricht een symposium georganiseerd over ‘Sterktes en Zwaktes van de Nederlandse Politicologie’. In zijn bijdrage aan het debat brak de Utrechtse bestuurskundige Mark Bovens een lans voor ‘publieke politicologie’. De discussie over de rol van de politicoloog buiten de academische wereld is uiteraard niet nieuw en zal, zolang wellicht de discipline en haar discipelen blijven bestaan, verdergezet worden. Maar de stelling van Mark Bovens was prikkelend genoeg om er een geschreven opiniërend essay van te maken en het als aanzet te laten dienen voor een dialoog onder vakgenoten, hier in dit Symposium.

Het essay, dat Mark Bovens op 11 juni 2015 in Maastricht mondeling presenteerde, leest u hieronder in een herwerkte versie. Zijn kritiek op de zogenaamde scholastisering – “politicologie door vakgenoten, voor vakgenoten en over vakgenoten” – is evenwel intact gebleven. De remedie voor deze kwaal is volgens Bovens meer publieke politicologie, inclusief een opdracht voor de Kring. Het succes van ‘Stuk Rood Vlees’ (www.stukroodvlees.nl) kan als inspirerend voorbeeld werken. Dat brengt deze rubriek naadloos bij de medeoprichter van deze blog, Tom van der Meer. Deze Amsterdams politicoloog ontwaart “een valse tegenstelling om de theoretische en methodologische professionalisering van het vakgebied te plaatsen tegenover de vermeende neergang van de publieke politicologie.” Het ene is namelijk onlosmakelijk verbonden met het andere. Ook hij heeft een opdracht in petto voor de Kring: de band met de praktijkpoliticologen opnieuw sterker aanhalen. En de academische politicologen raadt hij wat “minder bescheidenheid” aan. Ze moeten ook durven “het grote verhaal” te vertellen. In het bijzonder de senior onderzoekers zouden daartoe in staat moeten zijn. De Leuvense politicoloog Marc Hooghe, evenals de andere gastauteurs bekend met de publieke en de academische sferen, is het ten dele eens met Mark Bovens. Sterker, hij stelt de diagnose scherper door de wijzen op het feit dat niet alleen de politicologie maar alle aanverwante wetenschapsdisciplines van de maatschappelijke radar zijn verdwenen. Daarnaast is hij het oneens met Mark Bovens over de vraag wat de politicoloog vandaag te zoeken heeft in het maatschappelijke debat. Volgens Hooghe baat het niet veel te investeren (en te diversifiëren) in een rijk aanbod (met een populaire rol voor de sociale media). Er is immers geen vraag. En zolang er geen vraag is, houdt het weinig steek zichzelf in de markt te zetten.

Steven Van Hecke (KU Leuven)

Lees de bijdragen hier: Symposium Res Publica 2016_1 – De publieke rol van politicologen_finale versie 18.01.2016