Etmaal

Het Politicologenetmaal – dat traditiegetrouw 24 uur duurt – biedt (aanstaande) wetenschappers de gelegenheid hun onderzoek te presenteren, kennis te maken met het onderzoek van collega’s, kennis te nemen van nieuw onderzoek en de basis te leggen voor een eigen toekomstige publicaties of projecten, plannen te bespreken voor toekomstig onderzoek en samenwerking met collega’s tot stand te brengen. “Praktijkpoliticologen” – politicologen werkzaam in andere dan wetenschappelijke functies – hebben op het Etmaal de gelegenheid op de hoogte te komen van het laatste politicologische nieuws. Ook kunnen zij de wetenschappers hun ervaringen uit de praktijk voorhouden en hen aldus met kostbare informatie voeden. Voor beide groepen geldt: praktijk en theorie kunnen elkaar versterken. En: de persoonlijke contacten kunnen een extra impuls krijgen.

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de zestiende keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal vindt dit jaar plaats in het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. De actuele website van het jaarlijkse etmaal is http://www.politicologenetmaal.eu

Zoals gebruikelijk start het Etmaal op donderdagmiddag tussen 12 en 13 uur en eindigt het op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst met de lezing Social movements in times of austerity van Prof. Dr. Donatella della Porta en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie van het afgelopen jaar. De klemtoon ligt echter op het werk in de workshopsessies (twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend). De voorstellen voor de workshops zijn nu geaccepteerd. Als u een papervoorstel wil indienen, dan wordt u verzocht vóór 10 maart 2017 contact op te nemen met de organisatoren van de workshops (met informatie over naam, werkplek en een abstract van 250 woorden). Hun emailadressen staan vermeld in deze ‘call voor papers’ (zie www.politicologenetmaal.eu). Ten laatste op 31 maart 2017 hoort u van hen of uw paper geselecteerd is voor hun workshop.

Voorgaande edities van het etmaal:

2016 Brussel

2015 Maastricht

2014 Maastricht

2013 Gent

2012 Amsterdam

2011 Amsterdam

2010 Leuven

2009 Nijmegen

2008 Nijmegen

2007 Antwerpen

2006 Den Haag

2005 Antwerpen

2004 Antwerpen

2003 Dordrecht

2002 Noordwijkerhout

2001 Veldhoven

2000 Veldhoven

Leave a Reply