Politicologische info

Tijdens de algemene ledenvergadering van mei 2008 heeft de NKWP een beroepscode aangenomen. In de beroepscode van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) ligt een aantal richtlijnen vast waarmee de leden van de NKWP bij de uitoefening van hun vak rekening dienen te houden.

Beroepscode

Naast onze eigen website is op allerlei andere plekken (populair-wetenschappelijke) politicologische informatie te vinden. Enkele van de bronnen zijn:

Stuk Rood Vlees

Blog dat politicologisch onderzoek koppelt aan de actualiteit

Montesquieu Instituut

Multifunctioneel onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in Europa.

International Political Science Association

Supporting the development of political science in all parts of the world, building academic networks linking East and West, North and South.

Documentatiecentrum Politieke Partijen

Het DNPP verzamelt (digitaal) materiaal van en over Nederlandse politieke partijen, verstrekt informatie over de partijen en doet onderzoek naar deze organisaties.

European Consortium for Political Research

Het ECPR is een van de grootste politicologische organisaties van politicologen ter wereld. Het belegt onder meer conferenties, geeft boeken en tijdschriften uit en organiseert winter- en zomerscholen

Leave a Reply