Acta Politica

Acta Politica

De Kring laat het Engelstalige blad Acta Politica, International Journal of Political Science uitgeven door Palgrave. Acta Politica verschijnt sinds 1965 en had in 2014 een impact factor van 1.025. Hiermee staat het op plaats 54 van 161 titels in de Politieke Wetenschappen categorie. In 2015 vierde het blad haar 50-jarig jubileum, waarvoor de toenmalige redacteuren Kees Aarts en Ingrid van Biezen de beschouwing ‘Looking back at 50 years Acta Politica‘ schreven.

Acta Politica is een van de weinige waarlijk internationale bladen in de politieke wetenschappen met een brede blik over de hele discipline. In het verleden zijn theoretische en empirische artikelen gepubliceerd, vergelijkende en landenstudies en zelfs enkele methodologische notities. Met een steeds groter wordende specialisatie in de Politicologie blijft de redactie van Acta Politica ervan overtuigd dat het belangrijk blijft om een tijdschrift met een brede blik te handhaven. De redactie heeft dus ook een sterke voorkeur voor artikelen die een breed publiek in het gehele veld van de politieke wetenschappen aanspreken, ongeacht het precieze onderwerp van het artikel.

Niettegenstaande deze brede blik, is Acta Politica heel selectief als het om de kwaliteit van de artikelen gaat. Acta Politica zoekt altijd naar artikelen met een ‘edge’, die nieuwe inzichten en benaderingen naar de politieke wetenschappen brengen. Aan het eind van het review proces vraagt de redactie zich altijd af: wat hebben we geleerd van dit artikel De redactie streeft ernaar om artikelen te selecteren die een stevige theoretische basis hebben en tegelijkertijd demonstreren hoe deze ideeën toegepast kunnen worden in empirisch onderzoek. Ook empirische artikelen die nieuwe manieren toepassen om theoretische discussies te incorporeren of testen zijn welkom.

Acta Politica past double blind review toe.

Meer informatie is hier te vinden: http://www.palgrave-journals.com/ap/index.html

Leave a Reply