Politicologenetmaal 2018 groot succes

Ruim 250 politicologen bezochten afgelopen week het Politicologenetmaal in Leiden. De jaarlijkse Nederlands-Vlaamse conferentie van politieke wetenschappers  werd voor de tweede maal op rij georganiseerd door het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Hoogtepunt van de conferentie was de keynote lecture door Cas Mudde (Universiteit van Georgia), een internationaal erkend expert op het gebied van populisme en radicaal rechts.

In zijn lezing wierp Mudde de vraag op of we niet teveel populisme waarnemen. Academici gebruiken een vrij strikte definitie van populisme waarin het als een gedeeltelijke ideologie wordt gezien die het “pure volk” tegenover een “corruptie elite” zet. In het publieke debat wordt het label populisme volgens Mudde te pas en te onpas gebruikt. Volgens Mudde zouden we ons minder moeten richten op populisme als een “probleem”, maar meer naar de onderliggende problemen van de liberale democratie moeten kijken.

Tijdens de plenaire sessie werden de jaarlijkse prijzen voor beste masterscriptie en beste proefschrift uitgereikt (zie elders op deze website). Emeritus hoogleraar Jacques Thomassen (Universiteit Twente) werd tot erelid van de NKWP benoemd. Daarnaast bespraken politicologen uit de Lage Landen en vele andere landen in 18 workshops  hun actuele onderzoek over een breed scala aan thema’s. Naast de lokale politiek werd er onder andere gesproken over politieke communicatie, conflict en terrorisme. P1010895

In 2019 vindt het Politicologenetmaal in Antwerpen plaats, op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni.