Twee boeken over 100 jaar algemeen kiesrecht

Het is een eeuw geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd, een mijlpaal om bij stil te staan. Na de invoering op 12 december 1917 mochten alle mannen ouder dan 25 jaar stemmen en konden vrouwen verkozen worden. Algemeen stemrecht voor vrouwen volgde twee jaar later.  Ter gelegenheid hiervan zijn december 2017 twee boeken gepubliceerd:

Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht – Onder redactie van Rudy B. Andeweg en Monique Leyenaar

Tussen geschiktheid en grondrecht De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795 – door Fleur de Beaufort, Peter van den Berg, Ron de Jong, Henk van der Kolk en Patrick van Schie