Verklaring NKWP over de Executive Order van president Trump

De Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) veroordeelt de executive order van 27 januari 2017 met de titel “Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States”. Zij dringt er bij president Trump erop aan om dit besluit te herroepen. Daarnaast roept ze de Nederlandse regering op om daarop eveneens bij president Trump op aan te dringen. De NKWP betreurt namelijk ten zeerste de effecten die het besluit hebben op collega’s en medestudenten met de nationaliteit uit de zeven getroffen landen. Het beperkt de noodzakelijke academische vrijheid om over de grens samen te werken, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. En juist die vrijheid is essentieel voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en intellectuele engagement.

Namens het bestuur van de NKWP, Kees Aarts (voorzitter)