Vrijdag 27 januari: Symposium over Legitimiteit van Gemeenteraden

Gemeenteraden staan onder druk. Problemen met het rekruteren van nieuwe raadsleden, de versnippering van het partijlandschap en de overbelasting door nieuwe, gedecentraliseerde taken – de lokale volksvertegenwoordigingen hebben rustigere tijden gekend. Heeft de lokale democratie nog perspectief? Wat is de legitimiteit van de gemeenteraad? In het kader van het profileringsgebied Politieke Legitimiteit doen veel wetenschappers aan de Universiteit Leiden onderzoek naar deze kwesties. Enkelen van hen gaan in gesprek met kenners van lokale politiek, zoals Kajsa Ollengren, Klaartje Peters, Hester Tjalma, Jasper Loots en John Bijl. Dat vindt plaats op vrijdagmiddag 27 januari op de Universiteit Leiden. Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/01/symposium-legitimiteit-gemeenteraden