Anna van der Vleuten benoemd tot hoogleraar Contesting Europeanization

Anna van der Vleuten is met ingang van 1 oktober 2016 benoemd tot hoogleraar Contesting Europeanization aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Van der Vleuten doet onderzoek naar Europese integratie in vergelijkend perspectief. Recent onderzoek betrof de legitimiteit van regionale integratie, de politieke rol van supranationale gerechtshoven en de ambigue rol van de EU als ‘norm entrepreneur’ op het gebied van gendergelijkheid in de internationale arena. Lees meer