Call voor papers Politicologenetmaal 2018

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de 17e keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal vindt dit jaar plaats op de Universiteit Leiden. Prof. Cas Mudde (University of Georgia) verzorgt de hoofdlezing, getiteld The Rise of Populism: What Does It Mean? Daarnaast vindt de uitreiking van prijzen voor het beste politicologische proefschrift en de beste masterscriptie politicologie van het afgelopen jaar. De deadline voor het indienen van een papervoorstel voor een van de workshops is 15 maart 2018. Meer informatie is te vinden op: www.politicologenetmaal.eu.

Afscheidsbundel Rudy Andeweg

Op vrijdag 18 mei 2018 neemt prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg om 16:00 uur officieel afscheid van de Universiteit Leiden. Ter gelegenheid daarvan zal die dag een luxe gebonden bundel met geselecteerde publicaties van Rudy Andeweg worden gepresenteerd: Werk in uitvoering: Beschouwingen over het functioneren van de democratie (Houten: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum, 2018). Verzameld en van een inleiding voorzien door Joop van Holsteyn, Galen Irwin en Ruud Koole. Bij voorintekening is de prijs €45.– (prijs in de boekhandel € 49,99). U kunt zich voor deze uitgave intekenen door  een e-mail te sturen naar de uitgeverij die deze bundel verzorgt: andeweg@unieboekspectrum.nl. U ontvangt dan een e-mailbericht terug ter bevestiging met daarin nadere informatie over de afhaal-, verzend- en betaalmogelijkheden. Als u de bundel bij voorintekening aanschaft kunt u deze op 18 mei na afloop van de afscheidsrede bij een speciale balie afhalen. U kunt de bundel ook laten verzenden naar een opgegeven adres; daaraan zijn verzendkosten verbonden.

Afscheidssymposium Rudy Andeweg

Op vrijdag 18 mei 2018 zal prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg om 16: 00 uur officieel afscheid nemen van de Universiteit Leiden. Op dezelfde dag vindt ter gelegenheid van dit afscheid een symposium plaats over Het falen van de parlementaire democratie: feit of fictie?  Als inleiders/sprekers van dit symposium, onder voorzitterschap van prof. dr. Galen Irwin, zullen optreden: Prof. dr. Kris Deschouwer (Vrije Universiteit Brussel); Prof.dr. Jacques Thomassen (Universiteit Twente); Dr. Tom Louwerse (Universiteit Leiden). Deelnemers aan het symposium kunnen tevoren (12:00-13:15 uur) de lunch gebruiken in de Faculty Club, Rapenburg 73, Leiden Deelname aan symposium en lunch zijn gratis. Aanmelden is verplicht. Dat kan via koole@fsw.leidenuniv.nl. U dient aan te geven of u: deelneemt aan het symposium; en 2. vooraf de lunch wenst te gebruiken.

Plaats: Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden. Tijd: 13:30- 15:30 uur

Twee boeken over 100 jaar algemeen kiesrecht

Het is een eeuw geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd, een mijlpaal om bij stil te staan. Na de invoering op 12 december 1917 mochten alle mannen ouder dan 25 jaar stemmen en konden vrouwen verkozen worden. Algemeen stemrecht voor vrouwen volgde twee jaar later.  Ter gelegenheid hiervan zijn december 2017 twee boeken gepubliceerd:

Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht - Onder redactie van Rudy B. Andeweg en Monique Leyenaar

Tussen geschiktheid en grondrecht De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795 - door Fleur de Beaufort, Peter van den Berg, Ron de Jong, Henk van der Kolk en Patrick van Schie

28 November: lecture Anthony Gardner on EU-US relations

Ten months into the Trump Administration, it is possible to start drawing some conclusions about the likely impact of the administration on the relationship between the United States and the European Union. These conclusions will be drawn by Anthony Gardner, a former American ambassador to the European Union. He was nominated by President Obama in February 2014 and served until January 2017. He played a pivotal role in some of the most challenging issues in the U.S.-EU relationship, including the negotiations to conclude a Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement, the Privacy Shield Agreement facilitating the transatlantic transfer of personal data by companies based in Europe and the Umbrella Agreement facilitating the transatlantic transfer of data between law enforcement authorities. Gardner is currently senior counsel at Sidley Consultancy in London.

The venue is organised by Access Europe and Spui25.It will take place at the University Library, Doelenzaal (Singel 425 Amsterdam) on Tuesday 28 November, 20:00-21:30.

See for more information and registration here

Nu uit: Boek over het versplinterd partijlandschap

Bij Amsterdam University Press is de bundel ‘Een versplinterd landschap: bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen’ verschenen. De bundel bespreekt heden en verleden van alle dertien Nederlandse politieke partijen die sinds de verkiezingen van maart 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Daarnaast bevat de bundel een aantal beschouwingen over het politieke landschap van Nederland en is daarmee uitermate geschikt voor een diepgravende kennismaking met de Nederlandse politiek. De bundel is in de boekhandel te krijgen en zal later dit jaar ook in het Duits verschijnen.

versplinterdlandschap

8 december: De toekomst van de Economische en Monetaire Unie

ACCESS EUROPE is organizing a one-day public conference on The Future of Economic and Monetary Union. The conference brings together some of the leading scholars and policy analysts working on EMU governance to discuss their ideas with a broad academic and public audience, such as Martin Sandbu (Financial Times), Arnoud Boot (University of Amsterdam) en Paul de Grauwe (LSE).

Date: 8 December 2017
Location: Allard Pierson Museum – Nina van Leerzaal, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
Click here for more information and registration

Nieuwe publicatie: Politicologie en de veranderende politiek

Deze inleiding in de politieke wetenschap geeft een goede basis om de ingrijpende veranderingen in de politiek in en buiten Nederland te doorgronden. Nieuwe stromingen, bewegingen en ideeën spelen een steeds belangrijkere rol, traditionele machtsposities brokkelen af, nieuwe machten komen op. Soms kunnen we veranderingen begrijpen met bestaande inzichten en theorieën, maar soms dienen we onze theorieën aan te passen in het licht van de nieuwste ontwikkelingen. Een belangrijk kenmerk van deze inleidende bundel (240 pagina’s) is dat het vanuit een sterk vergelijkend en soms ook historisch karakter naar politieke ontwikkelingen kijkt. Deze aanpak vindt zijn rechtvaardiging in het gezegde dat wie slechts één land kent géén land kent. De achterliggende gedachte is dat men veranderingen in een land pas kan plaatsen en interpreteren als ze vergeleken worden met vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen.
Redactie: Philip van Praag, universitair hoofddocent Universiteit van Amsterdam
Uitgever: Amsterdam University Press
ISBN: ISBN 978 9462984 48 6 (Nederlands); ISBN 978 9048539 20 8 (Engels)
prijs: €24.95

14 november: Idealen op het pluche? Praat mee in het Politiek Café!

Democratie in Debat organiseert op 14 november 2017 een Politiek Café over idealen in de Nederlandse politiek. De vraag is namelijk hoe idealen te realiseren zijn in land van politieke compromissen, zeker nu het partijlandschap zo versplinterd is? En welke impact heeft al dat gepolder op de herkenbaarheid van partijen onder kiezers? Aanleiding is het verschijnen van het boek Een versplinterd landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen, onder redactie van Friso Wielenga, Markus Wilp en Carla van Baalen. Tijdens het Politiek Café wordt het eerste exemplaar van het boek gepresenteerd. Een van de sprekers is Myrthe Hilkens, die in 2003 opstapte als Tweede Kamerlid omdat ze haar idealen niet kon verenigen met de manier waarop in de Tweede Kamer politiek werd bedreven. Daarnaast spreekt Patrick van Schie, historicus en sinds 2001 directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, het aan de VVD gelieerde wetenschappelijk bureau. De inleiding wordt verzorgd door Friso Wielenga, historicus en directeur van het Zentrum fur Niederlande-Studien aan de Universiteit van Münster.

•Wanneer: dinsdag 14 november 2017
•Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
•Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren zij in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.